Tomas Venclova. Azov Batallion Campaign. Translated by Anna Halberstadt

Also in World:

1. AZOV
Ukrainian photographers Kostyantyn and Vlada Liberovs' photo of Dmytro Kozatsky of the Azov Regiment, fighter, former POW, and photographer.
Tomas Venclova. Azov Batallion Campaign. Translated by Anna Halberstadt

 

O, glory to you, goddess of History, surrounded by the entourage
of rocket husks and the soldiers killed!
You are hiding for now. . . but can’t we really recognize you
in the swarming of helicopter moths and screeching of tank tracks?

Later we will get used to your orders. For the beginners —
a massive laceration of a skyscraper and a destroyed wharf,
bundles of ripped-apart tracks, steppes, torn apart by the war,
this is the scene where Peter the Great threatened Mazeppa.

Death is still young. She needs time and to improve her skills.
She tries hard, tries to learn, demands repetition,
and you hear ”Fire!’, and the world is flattened like dough:
you can only get it right (on the fifth try). And then – just a wet stain.

A drone leaves circles in the sky, and sometimes, squares.
A twenty-year-old guard walks a captured guy, one of the locals
along the gap-toothed fence ( don’t rush, you are too fast) –
the last three steps last longer for both than miles.

The content of a massacre flows from ruins, drowning in smoke,
into other ruins. A satellite, stuck in-between,
impassively registers: here is a cannon, a parking lot, a cistern,
ten blocks are taken– gloria nostra aeterna.

Oh, my God, how far away are the railroad stations and ports!
Everywhere – uncertainty, ours and the enemy’s cohorts,
treacherous checkpoints. Abandoned to looters
sheep, goats, and chickens, a fading gaze, which contains

unworthy of a place on a map Merefa, Irpen, Trostyanka,
their doomed roofs trembling in the scope of a tank,
where a church dome lies in the nettles, broken,
and young children learn words, like: “a rifle,” “a traitor,” and “hunger.”

A grey ribbon of the surf will be sewn through by buckshot, not by a seagull,
the blue color of shrapnel is clean and random –
it will be met with horror by babies conceived in a basement,
since the sky now is no Eden, but an expanse for vultures, God’s absence.

A stain of congealed blood. Midday threatens to turn into dust.
Every Thermopylae naturally deserves its own Ephialtes.
let them be, we will divine, what the outcome will be:
all roads are blocked, but the Medes will break through.

Oh, History goddess, no escape from your vengeance,
enemy’s boulevards melt in the rays of the descending Sun,
a young student under a linden tree, resentful of ennui and inflation,
repeats like a mantra: “How sweet feels the hatred for the Motherland,*”

as far as the military guys are concerned – they were destined for death
from birth, still trying to catch a breath in an airless labyrinth.
Their lips barely trembling, but you can still hear in the cement sack
a man’s curse addressed to the enemy by Cambronne** – f…k!

______________

* from a poem by Vladimir Pecherin, a 19th-century Russian writer

** Cambronne – a French general. A strategist of the French Revolutionary Wars and Napoleonic Wars, he was wounded at the Battle of Waterloo.
 

The Original
 

AZOVO KAMPANIJA

 
Pasveikinta būk, primiršta Istorijos deive,
su svita iš raketų lukštų̃, negyvų kareivių !
Atpažįstam tave – nors tavęs dar nėra – tą beviltišką dieną,
kai sugirgžda vikšrai ir sraigtasparnių kandys perskrenda sieną.

Paskui prie tavo valdžios priprantame. Pradžiai –
anga daugiabučio krūtinėje, gruzdantys pamario medžiai,
apšaudomi bėgių mazgai, neužmatomas stepių teatras,
kur juodžemio luituose klimpo Mazepą burnodamas Petras.

Mirtis dar jauna. Jai reikia įgūdžio, laiko.
Ji bando, ji mokosi dirbti. Lėtai nusitaiko,
bet ilgokai nekliudo. Skeveldra pasveikina kūną
tik iš penktojo karto. Po to jau nieko nebūna.

Dronas nužymi ore neįžiūrimą brydę.
Dvidešimtmetis sargybinis purvinu patvoriu lydi
kur kas vyresnį miestietį – kas iš to, kad civilis, –
ir paskutiniai trys metrai abiem prailgsta kaip mylios.

Bušlatų brinkstantis tūris iš vienos griuvėsių vietovės
prasisunkia į kitą. Įstrigęs erdvėj palydovas
jį tingiai fiksuoja. Pabūklas ištaškė azoto cisterną.
Užimta dešimt kvartalų – gloria nostra aeterna.

O, kaip toli išganingos gelžkelio stotys ir uostai!
Prieš akis – nežinia, draugų ar priešų blokpostai,
ar praleis, ar iššaus. Marodieriams paliktos vištos
prieangiuos, ožkos kiemuos, net žvilgsnis, sugrįžtąs

į žemėlapy nepažymėtą Trostianką, Merefą, Irpinę,
kur skylėti stogai šmėžuoja tankiam dilgėlyne,
salsvas nebesančių tvaikas į koserę smelkias,
o kūdikiai pratinas tarti: „išdavikas“, „šautuvas“, „alkis“.

Brūkšnį atoslūgio juostoj išbrėžia kulka, ne žuvėdra,
už subyrėjusio lango veidrodis atmuša giedrą –
ją su baime stebės užgimę slėptuvėse ainiai,
nes dangus – branduolinės grėsmės, ne Dievo buveinė.

Sukrešusio kraujo dėmė. Sprogmenio bosas ir altas.
Kiekvieniems Termopilams, žinia, atsiras Efialtas.
Atsisveikink su jais – nesuprasi, garbei ar gėdai:
takai atkirsti, ir vis viena prasiveržė medai.

Ką gi, Istorijos deive, karas – tai karas.
Leipsta saulėkaitoj priešiško miesto bulvaras,
ir studentas po liepos laja, cigaretę į smėlį įmynęs,
atkartoja senas eilutes: „Kaip saldu nekęsti tėvynės“,

o kareivis – jo vardo draugai nepajėgs atsiminti –
dar įkvepia oro likutį tvankiam labirinte.
Jau nebekruta lūpos, bet girdi akmuo ir betonas
kietą žodį, kurį užpuolikams tėškė Cambronne‘as.
 

About the Author:

1366659-104262-756x425(1)
Tomas Venclova
Vilnus, Lithuania

Tomas Venclova, born on September 11, 1937, in Klaipeda, Lithuania, is a Lithuanian poet, translator, literary critic, essayist, and dissident. One of the founders of the Lithuanian Helsinki Group (founded December 1, 1976). In 1977, he left the Soviet Union at the invitation of the university of Berkeley and later worked at Ohio University. Thomas Venclova’s poems have been translated into many languages, including Russian. In 2018, Venclova returned to Vilnius.

About the Translator:

Anna Halberstadt. Photo
Anna Halberstadt
New York, USA

Anna Halberstadt is a poet and a translator from Russian, Lithuanian and English, who grew up in Lithuania and was trained as a psychologist at Moscow University and in the U.S. Her poetry in English was widely published in English-language journals, and Russian, in Arion, Interpoezia, Children of Ra and many others. Her poetry was translated into Lithuanian, Ukrainian, and Tamil. She published four collections of poetry in English, and Transit and Gloomy Sun (in Russian).

Tomas Venclova
Bookshelf
by Aleksandr Kabanov

A book of wartime poems by Alexandr Kabanov, one of Ukraine’s major poets, fighting for the independence of his country by means at his disposal – words and rhymes.

by Mark Budman

Every character in these twenty-two interlinked stories is an immigrant from a place real or imaginary. (Magic realism/immigrant fiction.)

by Andrey Kneller

In this collection, Andrey Kneller has woven together his own poems with his translations of one of the most recognized and celebrated contemporary Russian poets, Vera Pavlova.

by Osip Mandelstam

This collection, compiled, translated, and edited by poet and scholar Ian Probstein, provides Anglophone audiences with a powerful selection of Mandelstam’s most beloved and haunting poems.

by Kristina Gorcheva-Newberry

Four teenagers grow inseparable in the last days of the Soviet Union—but not all of them will live to see the new world arrive in this powerful debut novel, loosely based on Anton Chekhov’s The Cherry Orchard.

 

by Victor Enyutin

A book of poems in Russian by Victor Enyutin (San Francisco, 1983). Victor  Enyutin is a Russian writer, poet, and sociologist who emigrated to the US from the Soviet Union in 1975.

Videos
Three Questions. A Documentary by Vita Shtivelman
Play Video
Poetry Reading in Honor of Brodsky’s 81st Birthday
Length: 1:35:40